Bel ons: +31(0)23 555 20 33

ISO Certification

ISO 9001

Kwaliteit
Informatiezuil.com werkt voortdurend aan de kwaliteit van haar processen en producten op een veilige en verantwoorde wijze. Informatiezuil.com wil dit bereiken door de bedrijfsprocessen te monitoren en te sturen op basis van prestatie-indicatoren. Er wordt getracht om minimaal de van toepassing zijnde wettelijke en andere eisen die de organisatie onderschrijft en die betrekking hebben op de kwaliteitsaspecten na te komen. Daarnaast wordt er gestreefd naar het zo goed mogelijk voldoen aan klanteisen.

Om dit bovenstaande te bereiken heeft Informatiezuil.com de ISO9001 standaards behaald en zullen alle nodige inspanningen verricht worden om dit niveau te behouden.


ISO 14001

Veiligheid, Gezondheid & Milieu
Informatiezuil.com neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu richting haar werknemers, omwonenden en het milieu, en zal continue haar prestaties op dit gebied verbeteren en optimaliseren. Veiligheid en gezondheid van onze werknemers en het minimaliseren van de impact op het milieu is onze prioriteit.

Informatiezuil.com is ISO14001 gecertificeerd sinds oktober 2007.Share